Контакт и локација

Ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 855
с.Мислешево -6330 Струга
Република Макдеонија

Тел: 046 701 999
Моб: 072 316 099